Pożyteczne Ferie 2014 czytanie Zemsty

W programie projektu Pożytecznych Ferii 2014 współfinansowanych przez Fundacje Wspomagania Wsi w Warszawie i Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec było głośne czytanie.  Rok 2013 był rokiem Aleksandra Fredry a jednym ze znanych utworów literackich Aleksandra Fredry jest  Zemsta. Ten to utwór czytali uczestnicy projektu. W wieczornej scenerii świetlicy przy schronisku młodzieżowym w Siedlcu, gdzie unosiła się woń świeżo upieczonego piernika i innych słodkości przeczytali i wysłuchali komedii w czterech aktach. Po czytaniu Zemsty uczestnicy projektu obejrzeli nowy film promujący Gminę Janów.

Czytaj dalej…

Pożyteczne ferie 2014 ZAPROSZENIE

Uczestnicy Projektu Pożytecznych Ferii 2014 zapraszają mieszkańców Siedlca we wtorek 28 stycznia 2014 roku na godzinę 17,00 do świetlicy przy schronisku młodzieżowym w Siedlcu na głośne czytanie. Uczestnicy projektu będą czytali Zemstę Aleksandra Fredry związaną z minionym rokiem Fredry, oraz Syzyfowe Prace Stefana Żeromskiego nawiązując do roku 2014 jako rok Żeromskiego. Zapraszamy

Pożyteczne Ferie 2014

Pierwszy tydzień ferii zimowych mamy za sobą. Uczestnicy projektu zgodnie z planem pomagali swoim sąsiadom. Oprócz pomocy sąsiedzkiej uczestnicy uczestniczyli w zajęciach w świetlicy i zajęciach sportowych. Pogoda trochę pokrzyżowała plany w pierwszym tygodniu, padał marznący deszcz ze śniegiem. Dzielne grupy wykonywały swoje zadania bardzo dobrze. Przed nami drugi tydzień ferii zimowych, ale ten tydzień jest bardziej rozrywkowy. Oprócz pomocy sąsiedzkiej uczestników projektu Pożyteczne Ferie 2014 czeka wyjazd na Szlak Zabytków Techniki województwa Śląskiego, do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Park wodny, Mac-donald, i bal karnawałowy w strojach własnego pomysłu, które zostaną wykonane, na zajęciach w świetlicy. Fundatorem wycieczki i innych atrakcji jest Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie a organizatorem Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec.

Czytaj dalej…

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

W Oddziale Przedszkolnym w Siedlcu odbyła się wielka uroczystość Święto Babci i Dziadka. Przedszkolaki na uroczystość zaprosiły swoje Babcie i Dziadków. Wnuki przygotowały program artystyczny, który przedstawiły na uroczystej akademii. Na zakończenie akademii wnuki wręczyły babciom własnoręcznie wykonane kwiaty a dziadkom laurki. Nad przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni pani Aleksandra Papaj. Rodzice dzieci zaprosiły przybyłych gości  na słodki poczęstunek.

Czytaj dalej…

Fundacja Wspomagania Wsi

Został napisany projekt do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na Pożyteczne Ferie 2014 dla dzieci z Siedlca. Projekt nosi tytuł:  Nie zapomnijmy o naszych sąsiadach.  Projekt przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymał dofinansowanie w wysokości dwa tysiące złoty. Do projektu przystąpiło 20 uczestników, którzy w grupach dwu osobowych będą pomagali wybranym osobom samotnym, starszym i chorym. Pomoc ta zostanie przeprowadzona w czasie ferii zimowych. Uczestnicy projektu oprócz pracy i pomocy będą korzystali z zajęć w świetlicy, wyjadą na wycieczkę do kopalni srebra w Tarnowskich Górach oraz do parku wodnego z poczęstunkiem w Mac Donalds. Zostanie zorganizowana dyskoteka ( bal karnawałowy). Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec a koordynatorem Henryk Srokosz.

Życzenia na Boże Narodzenie

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM SIEDLCA, ORAZ GOŚCIOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NARODZONEJ DZIECINY, POMYŚLNOŚCI, POGODY DUCHA, ŻYJCIE WŚRÓD SWOJEGO GNIAZDA NIECH WAM ŚWIECI POMYŚLNOŚCI GWIAZDA  TEGO ŻYCZĄ:

HENRYK SROKOSZ, WŁODZIMIERZ KOZIK  RADNI RADY GMINY JANÓW

PAWEŁ JAMSKI PREZES STOWARZYSZENIA WRAZ Z ZARZĄDEM

50+kurs komputerowy

W dniu wczorajszym rozpoczął się kurs komputerowy dla mieszkańców Siedlca. Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia z programu unijnego 50+. Kurs jest całkowicie za darmo. Organizatorem kursu jest pani Danuta Tomza z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz radny Gminy Janów Henryk Srokosz.

Czytaj dalej…

Efekt pracy w świetlicy

Członkowie Szkolnego Koła PTSM w Siedlcu w minionym tygodniu przychodzili na zajęcia do świetlicy przy schronisku w Siedlcu. Zajęcia odbywały się pod okiem pani Oli i pani Elżbiety Strzeleckiej. Uczestnicy zajęć robili dekoracje świąteczne na kiermasz świąteczny, który odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2013 roku na rynku w Janowie. Zapraszamy wszystkich na kiermasz oraz kupno wspaniałych ozdób świątecznych. dochód zostanie przeznaczony na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego w Siedlcu. ZAPRASZAMY.

Czytaj dalej…

Dnia 7 grudnia odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec „Siedlec Małe Jest Wielkie w Siedlcu.  Zebranie to zostało połączone z pierwszymi Gminnymi Dniami Turystyki. Na zebranie przybyli członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie SK PTSM w Siedlcu. Na zebranie przybyły władze Gminy Janów i Starostwa Powiatowego w osobach: Wójt Gminy Janów Sławomir Krzyształowski, Przewodnicząca Rady Gminy Janów Małgorzata Grzywna, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów Jadwiga Michalik, Pełnomocnik Wójta do spraw Promocji i Turystyki Ireneusz Bartkowiak, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Częstochowie Marzena Maniszewska. Zebranym zostało przedstawione sprawozdanie w formie medialnej za miniony okres 2 lat, oraz sprawozdanie finansowe. Po sprawozdaniach wszystkie osoby biorące udział w projektach otrzymały dyplomy i gadżety reklamowe. uczestnicy projektów, którzy najbardziej  angażowali się do pracy w projektach otrzymali nagrody w postaci albumów turystycznych. Pierwszy raz wprowadziliśmy Gminne Dni Turystyki.  Dla wzorowych i wyróżniających się członków SK PTSM w Siedlcu zostały przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe. Wzorowi członkowie SK PTSM to: Daria Pietruszewska, Sylwester Grabny, Żaneta Marchwińska, wyróżniający to: Wiktoria Gryl, Radosław Pala, Przemysław Pala, Kamil Kulpecki. Zarząd Stowarzyszenia podziękował sponsorom w formie (dyplomu podziękowania) dla: Sławomira Krzyształowskiego, Moniki Gałązki, Marzeny Maniszewskiej, Andrzeja Wińskiego, Marka Dewódzkiego, Haliny Palarz, Elżbiety Strzeleckiej, Zygmunta Michalika. Ustępujący Zarząd otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i Walne udzieliło Zarządowi absolutorium. Na zebraniu dokonano zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia z pracy w Zarządzie zrezygnowali Marzena Dróżdż i Łukasz Siemion do Zarządu wybrano nowych członków: Jacek Adamowicz i Monika Marchwińska. Przyjęto plan pracy na rok 2014.

Czytaj dalej…

NAJLEPSZE ŻYCZENIA

WSZYSTKIM GÓRNIKOM Z SIEDLCA CZYNNYM JAK I EMERYTOM SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONKI, ŚWIĘTEJ BARBARY ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ZDROWIA RADOŚCI DNIA CODZIENNEGO ŻYCZĄ RADNI RADY GMINY JANÓW HENRYK SROKOSZ, WŁODZIMIERZ KOZIK ORAZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA CZELE Z PREZESEM PAWŁEM JAMSKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO.